Po stopách českých svatých

Krátký film z našeho putování.
Fotky máme také.

Stará Boleslav

Odpoledne 27. října 2015 jsme vyjeli ze Slavkova a za tmy přijeli do Staré Boleslavi v Čechách, ve které byl zavražděn svatý Václav.

Stará Boleslav

Byl vnukem svaté Ludmily, která přijala křesťanství v době působení svatých Cyrila a Metoděje. Byla pokřtěna svatým Metodějem.

Stará Boleslav

Navštívili jsme kostelík svatého papeže Klimenta s freskami z jeho života, například když byl na nucených pracích v kamenolomu. Na místě tohoto kostelíka stál kostel již v době, kdy žil svatý Václav a zřejmě do něj chodil.

Stará Boleslav

Přišli jsme do velkého kostela, ve kterém jsme sestoupili do podzemní krypty sv. Kosmy a Damiána. Zde je místo, na kterém byl zavražděn svatý Václav.

Stará Boleslav

V podzemí byl uprostřed katafalk s červeným potahem a připomínal místo dočasného hrobu sv. Václava.

Stará Boleslav

Potom jsme šli přes náměstí do kostela zasvěcenému Panně Marii.

Stará Boleslav

Zde se připomínal příběh Václavova služebníka Podivena, který běžel s obrázkem P. Marie, který nosil sv. Václav, a na tom místě se ta věc po staletích nalezla.

Stará Boleslav

Nyní tomu předmětu říkáme Paládium země České (záštita) a je ve velké úctě českého národa. Ještě je v tom městě kruhová kaple, u které se připomíná smrt Podivena.

Navštívili jsme také Prahu, místo spojené se svatou Anežkou. Byla dcerou krále Přemysla Otakara I. a stala se řeholní sestrou.

Sv. Anežka

V kostele u Karlova mostu je řád Křížovníků s červenou hvězdou, který založila. Zde se uchovává její ostatek a je to část těla zub z čelisti, která se uchovává ve Španělsku jako jediná relikvie sv. Anežky.

Anežský klášter

Založila nemocnici, která se jmenuje Na Františku a vedle je klášter, který se nazývá Anežský. Zde byla po smrti pochována a její ostatky se dosud nenalezly.

Strahov

Také jsme navštívili strahovský klášter s knihovnou, kde je řád Premonstrátů v bílém oděvu, založený ve Francii svatým Norbertem.

biskup Karel

Dalším místem bylo arcibiskupství pražské, kterým nás provedl otec biskup Karel Herbst a ukázal nám arcibiskupskou kapli a místnosti s obrazy arcibiskupů.

hrob kard. Tomáška

Katedrála na Hradčanech je zasvěcená svatým Vítu, Václavu a Vojtěchu. Zde jsme navštívili místo, kde je pohřbený kardinál František Tomášek, který vedl církev v době sametové revoluce.

katedrála sv. Víta

Měli jsme možnost mít mši svatou přímo v katedrále.

foto v katedrále

sv. Zikmund

Po mši jsme shlédli místa, kde jsou hroby svatých. Svatý Zikmund, jehož ostatky dovezl Karel IV., je v rakvi na oltáři. Nebyl to náš národní světec, byl králem v Burgunsku a zemřel mučednickou smrtí utopením ve studni.

sv. Vít

Svatý Vít byl umučen jako 13letý mladík (v našem věku sedmáků), kost jeho ramene získal svatý Václav a další ostatky dovezl Karel VI. a je pohřben v ose katedrály za oltářem. Nevzdal se křesťanství a byl umučen.

katedrála sv. Víta

Další svatý je náš biskup, který musel pro nepřijetí v Čechách odejít do Říma a potom do Pruska, kde byl ubit. Je to svatý Vojtěch.

katedrála sv. Víta

V stříbrném náhrobku jsou ostatky svatého Jana Nepomuckého, který byl generálním vikářem a po umučení byl vhozen do řeky Vltavy.

katedrála sv. Víta

Prohlídku jsme ukončili v kapli svatého Václava, kde jsme zazpívali píseň nazývanou Svatováclavský chorál. Odtud z kaple je vstup do klenotnice.

sv. Ludmila

Na nádvoří za katedrálou jsme byli u baziliky sv. Jiří dvěmi kamennými věžemi, ve které je pohřbena svatá Ludmila.

Praha

Na závěr jsme měli exkurzi do Parlamentu, kde jsme byli jmenováni členy stínové vlády a pronesli několik plamenných řečí u poslanecké sněmovny.

vláda

vláda

parlament

vláda

vláda