Poděkování – adventní misijní jarmark

Velké poděkování všem, kteří darovali své výrobky i všem, kteří se přišli v sobotu 1. prosince podívat a přispět na misie.

Tentokrát jsme prodávali celou sobotu a ještě v neděli po mši svaté. Celková částka, kterou odesíláme na Papežské misijní dílo dětí je 17 333 korun. Pro ty, kdo chtějí přispívat přímo zasláním peněz na účet, jsou údaje o Papežském misijním díle např. zde: http://www.missio.cz/darujte/financni-dary/. Na uvedených stránkách je také možno vyhledat, jak konkrétně zaslané peníze pomáhají.

Letos jsem na stránkách objevila také adventní misijní kalendář pro děti: http://www.missio.cz/pro-deti/adventni-misijni-kalendar-2018/. Pár vytištěných je ještě v kostele na poslední lavici k rozebrání.

Lenka Klinkovská