Poděkování dárcům na Urbánek

Zveřejňujeme seznam dárců, dotací a sbírek, díky kterým dominanta Slavkova, kaple sv. Urbana, znovu září na kopci nad Slavkovem. Fotogalerie.

Fotografie a videa z oprav jsou i z věže.

Práce na první etapě opravy, která byla zahájena v sobotu 10. června, skončily za tři a půl měsíce, v sobotu 24. září.

Dotace poskytli:

ORP Slavkov              290 000,- Kč

Jihomoravský kraj        90 000,- Kč

Město Slavkov u Brna   51 032,- Kč

Finančními dary nad 5.000,- Kč přispěli:

Bedřich Maleček BM TYPO

Lucie Florianová

Ing. Ladislav Jedlička

PhDr. Dagmar Stryjová

Miroslav Štěrba Hodinářství

MuDr. Oldřich Pospíšil 

Mária Šikutová

Milan Šimoník

Radoslav Lánský

Celkem včetně nejmenovaných dárců: 87 600,- Kč

Sbírky v kostele:      55 886,- Kč

Chybí:                      36 000,- Kč

Celková cena díla:  611.000,- Kč

Dílo obsahuje: obnova omítek a říms, statické zajištění věže, nátěr fasády, oprava klempířských prvků a nové opláštění věže, oprava kříže, nátěr kopulí, střechy, oken a žaluzií, okenní mříže a sítě. V rozpočtu došlo k navýšení také na nových hromosvodech.

Příští rok 2012 přijde na řadu interiér. Tam jsou již osekány strávené a vlhké omítky. V čele kaple bude umístěna v oltáři fotokopie původní veduty se sv. Urbanem.

Na opravu kaple sv. Urbana můžete nadále přispět na účet Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru, který můžete zahrnout do snížení základu daně. Zřídíme „Pamětní desku dárců“ od výše daru 5000 Kč, která bude umístěna u vchodu uvnitř kaple.

Chci srdečně poděkovat Vám všem, kteří jste přispěli na opravu kaple. Bez Vaší pomoci by se dílo nemohlo uskutečnit v rozsahu celé první etapy. Obnovená kaple ať přispěje k radosti nám všem, kteří ji navštívíme nebo kdykoliv ji letmým pohledem třeba i z dálky zahlédneme.

P. Milan Vavro, farář