Poděkování za misijní jarmark

Jak se vydařil letošní misijní jarmark?

„Dej a bude Ti dáno, neboť dary kolují.“           Robert Fulghum

Moc děkuji všem malým i velkým pomocníkům a všem milým nakupujícím. Společně se nám podařilo na Misijním jarmarku vydělat 20 337 Kč. Peníze posíláme na Papežské misijní dílo.

Pokud by někdo chtěl přispět ještě dodatečně, může poslat finanční dar přímo, instrukce najdete na http://www.missio.cz/darujte/financni-dary/.

Více o misiích si můžete přečíst na http://www.missio.cz/projekty/dopisy-z-misii/.

Za organizátory Lenka Klinkovská

Přidáno:

K této částce připočteme navíc sbírku na misie ministrantů ve Slavkově 800 Kč, malé děti věnovaly ze svého jarmarku 400 Kč a z farního dne bylo věnováno 1000 Kč.