Pohřeb o. Stanislava Krátkého

Dne 13. listopadu 2010 zemřel probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě, biskup skryté církve, otec Stanislav Krátký. Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 20. listopadu 2010 v 10 hodin v kostele sv. Jana v Mikulově na Moravě. Ve Slavkově vedl promluvy při lidových misiích. V příloze jsou svědectví z jeho života.

Odkaz na zajímavá svědectví o životě o. Stanislava.

Dopis k pohřbu od arcibiskupa Duky.

Mši svatou sloužil ve zcela zaplněném kostele sv, jana Křtitele v Mikulově pomocný biskup pražský, Václav Malý. Kázal generální vikář Jiří Mikulášek. Po mši svaté se rozloučilo několik osobností za jednotlivá společenství.

pohřeb Stanislava Krátkého

Na mikulovském hřbitově

pohřeb Stanislava Krátkého

Zpráva o úmrtí (ČBK) Brno/Mikulov: Probošt Stanislav Krátký se narodil 11. listopadu 1922 v Brně, na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Brně.

Jako kněz působil nejprve jako kooperátor v Žarošicích, v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích, od roku 1956 jako administrátor v Žeroticích.

V 1958 byl odsouzen a vězněn ve Valdicích. Po amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstnáních u Pozemních staveb Brno.

Po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil jako administrátor v Mutěnicích, po té deset let jako farář v Kunštátě na Moravě a přes dvacet let v Hrádku u Znojma, Valtrovicích a Dyjákovicích.

Dne 10. dubna 1999 byl jmenován proboštem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě a současně farářem u sv. Václava a excurrendo administrátorem u sv. Jana v Mikulově.

Probošt Stanislav Krátký patřil k významným osobnostem skryté církve.

V roce 2007 byl oceněn cenou Jihomoravského kraje za přínos výchově mládeže a za osobní statečnost v období komunismu. V témže roce mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Probošt Stanislav Krátký zemřel 13. listopadu 2010 v Domě Matky Rosy v Rajhradě u Brna. Se zesnulým se rozloučíme v sobotu 20. listopadu 2010 v 10 hodin v kostele sv. Jana v Mikulově na Moravě. Po té bude uložen do kanovnické hrobky na místním hřbitově.

Otec Krátký na misiích v Hodějicích a ve Slavkově.

o. St. Krátký v Hodějicích

o. St. Krátký uděluje svátost nemocných