Pohřeb P. Vladimíra Novotného

V sobotu 5. srpna 2006 jsme se rozloučili s knězem, P. Vladimírem Novotným. Pohřební liturgii vedl brnenský děkan, kanovník Václav Slouk, při mši svaté koncelebrovalo 20 kněží.

pohřeb P. Vladimíra Novotného

Nápis „Na shledanou v zemi živých“ na věnci před rakví nás povzbudil k živé víře ve vzkříšení pro chvíli loučení.

pohřeb P. Vladimíra Novotného

Otec Václav uvedl pohřeb jako slavnost díkůvzdání za život kněze P. Vladimíra. Uvedl, že když se loučíme s knězem, který svůj život zasvětil Bohu, máme se spíše radovat, že došel cíle svého života.

 pohřeb P. Vladimíra Novotného

Otec Vladimír byl vysvěcen 16.dubna 1950 za dramatických okolností ve dnech, kdy komunistická moc likvidovala církev v naší zemi. Svěcení proběhlo tajně brzy ráno v biskupské kapli na Petrově. Potom otec působil v několika farnostech – jeden rok v Třebíči, po deseti letech Brně – Tuřanech a ve Šlapanicích a 25 roků v Bučovicích. Odtud spravoval farnost Nevojice a dojížděl do okolí. Z těchto farností přišli také věřící na pohřeb.

pohřeb P. Vladimíra Novotného

Otec Vladimír často vyučoval jako kaplan náboženství a měl proto blízko k dětem. Měl smysl pro šprým a děti obdarovával bombóny a obrázky. Děti neteří a synovců přinášejí obětní dary. 

pohřeb P. Vladimíra Novotného

V eucharistické modlitbě prosíme, aby zemřelý, „který byl pokřtěn, a stal se Kristu podobným i ve smrti, se mu podobal i při vzkříšení“. Když přijímáme Kristovo Tělo, naplňuje se na nás Kristovo zaslíbení „Kdo jí mé Tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (J 6,54).

pohřeb P. Vladimíra Novotného

Při pohřbu zpíval sbor, vedený panem varhaníkem Stanislavem Vymazalem.

pohřeb P. Vladimíra Novotného

pohřeb P. Vladimíra Novotného

pohřeb P. Vladimíra Novotného

pohřeb P. Vladimíra Novotného

pohřeb P. Vladimíra Novotného

P. Vladimír byl pochován v hrobě svých rodičů.

pohřeb P. Vladimíra Novotného

Na závěr se rozloučil synovec zemřelého, P. Vojtěch Oldřich Divácký, O.Praem. Uvedl, že otec Vladimír to asi nebude mít tak špatné: narodil se v Bohdalově (Bůh – dal) a zemřel v Rajhradě (Ráj – hrad).

pohřeb P. Vladimíra Novotného

Odpočinutí věčné dej svému knězi Vladimírovi, Pane,

a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji.

Amen.

P.Milan Vavro

Za foto děkujeme rodině Blahákové