Pojďte na pěší pouť do Žarošic

PĚŠÍ FARNÍ POUŤ

DO ŽAROŠIC

s modlitbou za nové přijetí Ducha svatého

pro všechny pokřtěné

sobota 7. května 2011

Program:

Pěší:

v 11.00 pěší z kostela

ve 14.00 pěší od Jalováku

po cestě modlitba růžence

Autobus:

15.00 ze Slavkova od kostela, 15.10 z Němčan, 15.15 z Hodějic, 15.20 z Heršpic a z Nížkovic

ve Zdravé Vodě:

16.00 pobožnost

možnost jít 3 km pěšky nebo dál autobusem

v Žarošicích:

18.30 růženec a mše svatá

Pokud nepůjdete pěšky, přijeďte na poutní mši sv. autem.

Pěší poutníky vezme zpět autobus kolem 20.00 hod.

Věříme, že i letos se vydáme na farní pouť opět ve větším počtu.

pěší pouť