Pojeďte na setkání mládeže do Žďáru!

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Letos ve Žďáru nad Sázavou, od 14. do 19. srpna 2012 mohou mladí zakusit Církev mladou, krásnou, jásající, učící, naslouchající, čekající, modlící, otevřenou, …

Podívejte se na oficiální stránky Celostátního setkání mládeže a Pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.         

Žďár 2012

V srpnu budou moci mladí z celé naší republiky sklízet ovoce Ducha Svatého!

Motto

Mottem 5. Celostátní setkání mládeže je totiž následující citát:

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22)

Všichni mladí jsou tentokrát zváni do Žďáru nad Sázavou.

Každý tak má jedinečnou možnost, zažít ve dnech od 14. do 19. srpna 2012 krásné a neopakovatelné společenství se svými vrstevníky z mnoha koutů našeho státu.

Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…

Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 18. srpna 2012.

Pouť rodin

V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Pouť rodin, která se koná v sobotu 18. srpna 2012.

Dopoledne bude katecheze a mše sv., kterou bude sloužit otec biskup Vojtěch Cikrle.

Odpoledne bude speciální poutní program plný zamyšlení, kultury, umění, výstav,….

Zakončení pouti bude v klášterním areálu.

Zveme všechny rodiny!