Postní kapky 2021

•     Liturgická modlitba pro daný den

•     Liturgická čtení a promluva

•     Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství

•     Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera

•     Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík)

•     Fotocitáty

•     Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí

Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz. Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.