Pouť do Krakowa – s. Faustyna

Nejprve navštívili hrad Wawel v Krakowě. Potom si prohlédli Lagiewniky, kde v řeholním domě zemřela dne 5. října 1938 v pověsti svatosti sestra Faustyna Kowalská. Její ostatky jsou zde uloženy v kapli, kde je uctíván milostný obraz Božího milosrdenství.

Poutníci navštívili také kostel v Zakopane, který byl postaven v nádherné horské přírodě. Tato svatyně byla zbudována jako poděkování Panně Marii z Fatimy za to, že její zásluhou a díky modlitbám místních obyvatel nebyl atentát na Jana Pavla II. úspěšný a že se svatý otec uzdravil. On sám tento kostel přijel vysvětit. 

Fotografie

Kateřina Šujanová