Pouť do Žarošic

Ze Slavkova vyšlo v 8.30 po požehnání 24 pěších poutníků, ve 12.00 vyjel autobus s dalšími poutníky a ve 13 h jsme se sešli u kaple ve Zdravé Vodě. Odtud nás šlo kolem 40 do Žarošic, kde jsme po křížové cestě slavili mši svatou.

pěší pouť Žarošice 2008

I letos jsme se vydali v tomto krásném dni prozářeném sluníčkem v hojném počtu na pěší pouť k Matce Boží do Žarošic. Právě tato pouť se stává pro farnost tradicí. Obětovali jsme ji s úmyslem za naše děti a mládež. Cestu jsme rozčlenili na části a určité úseky věnovali našim blízkým v modlitbě. S radostí všichni pěší poutníci i ti, kteří přijeli, dorazili úspěšně na místo samé, kde jsme byli srdečně přivítáni ve zdejším kostele, kde následovala mše sv. Těšíme se na následující rok i na další poutníky.

I.K.

pěší pouť Žarošice 2008

pěší pouť Žarošice 2008

pěší pouť Žarošice 2008