Pouť k otevření Urbánku

Kaple sv. Urbana se v neděli 26. května stala cílem lidí ze Slavkova a okolí.

Kaple sv. Urbana se v neděli 26. května stala cílem mnoha lidí ze Slavkova a okolí. V 15 hodin odpoledne se vydal průvod vedený místními kněžími a hostujícím P. Petrem Šikulou z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla po křížové cestě na Urbánek, kde byla v 16 hodin pro poutníky sloužena mše svatá u příležitosti slavnostního otevření kaple spojeného s posvěcením kopie obrazu sv. Urbana na zrenovovaném oltáři.

Slavnostní mše se zúčastnil také starosta města Ivan Charvát, který v závěru přednesl krátkou řeč s poděkováním děkanu Vavrovi za úspěšné řízení tříletých oprav. Všichni přítomní byli po té místním děkanem pozváni na občerstvení – opékané párky.

Přestože nebylo příliš teplo a foukal studený vítr, prožili přítomní velmi pěkné a příjemné odpoledne.

M. Tesáčková

Pozn. red.: Slavnostnímu otevření předcházelo ještě několik posledních úprav interiéru. Jen pár dnů před poutní slavností byl zkompletován oltář s kopií oltářního obrazu sv. Urbana.

Ti, kteří neměli možnost zúčastnit se poutní slavnosti, si mohou prohlédnout interiér nově opravené kaple mimořádně u příležitosti Dnů Slavkova v sobotu 1. června od 10 do 16 hodin.

Fotografie z pouti na Urbánku 2013.

nový oltář

Slovo faráře na závěr slavnosti – P. Milan Vavro

Připomenuli jsme si dvě nedávné výročí: 300 let od založení kaple a 150 let od jejího znovupostavení.

Zkrácenou historii si každý může přečíst přes okénko v kapli:

1712 kaple založena listinou města nad Slavkovem na kopci Urban (361 m)

1716 postavena podle Martinelliho

1784 uzavřena císařem Josefem II.

1816 pro špatný stav zbořena

1861 nově vybudována stavitelem Pahsatim

1955 opravena děkanem Janem Meixnerem

1987 opravena farářem Stanislavem Forstem

2011 – 2013 celkově obnovena

2013 pořízen oltář s kopií obrazu.

K tomu je seznam dárců v období 3 let oprav.

Poutní místo dotváří křížová cesta. Bývá tak v mnoha městech u poutních míst (Hostýn, Žarošice, Mikulov, Luleč, Vracov, Ořechov, Křepice, Hluboké Mašůvky, Sušice, Nejdek, Kytlice, Nový Jičín, Křemešník, Kuks, Vlachovo Březí, Skalka, Lomnice nad Popelkou, Jiřetín pod Jedlovou, Křešín, Moravský Beroun, Borová Lada…).

Během opravy Urbánku se nám podařilo vybudovat 14 zastavení křížové cesty, která je pojata jako součást tohoto slavkovského poutního místa. Navrhl je lelekovický výtvarník Milivoj Husák. Obrázky pro zastavení ještě nejsou zhotoveny nejen z důvodů finančních, ale také pro zvažování způsobu ztvárnění.

Po tříleté opravě kaple jsme se dočkali jejího slavnostního otevření.

Během roku 2011 byla opravena fasáda a střecha kaple, instalovány nové mříže. Následující rok 2012 jsme se věnovali interiéru – omítky, výmalba, nová okna, elektroinstalace a opravy dlažeb. Byly vydlážděny také plochy před vstupem a u laviček.

Letos byl po více jak 60 letech v kapli umístěn obraz sv. Urbana, samozřejmě z důvodů ochrany před odcizením je obraz vyhotoven pouze v tištěné kopii původního díla z roku 1712. Je zasazen do retabula barokního oltáře, který dotváří interiér kaple.

Každý návštěvník tak bude moci vidět okénkem ve dveřích interiér s obrazem sv. Urbana a pamětní desku se základními údaji o historii kaple a seznamem dárců na její opravu.

Opravy si vyžádaly celkem 1 milion 217 tisíc korun. Na úhradě oprav se podíleli Město Slavkov, Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury v celkové výši 905 tis. Kč. Jednotliví dárci z řad občanů věnovali celkem 184 tis. Kč a sbírky ve farnosti byly 140 tis. Kč. Navíc zde bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin v pomocných a přípravných pracích.

Opravy provedly firmy Zednictví pana Šemory (fasáda a střechy) a Rekonstruktiva pana Miroše (interiér), oprava retabula a zhotovení podstavce s novým oltářem, který se dá přenést před kapli – Stolařství pana Jindřicha a restaurátorské práce pana Kučery. Zpracování matrice pro kopii obrazu a výrobu plátna věnoval pan Maleček. Dík patří také Technickým službám města, zvláště panu Lánskému za průběžnou pomoc při zajišťování různých prací v okolí kaple.

Všem, kteří se zapojili do obnovy kaple prací (v přípravných pracech mužům a mládeži) i přípravu základů a terénu kolem křížové cesty (rodinám) a všem, kteří pomohli příspěvkem formou darů i sbírek, vyslovuje farnost upřímné poděkování.