Pouť k trapistkám

Poutní zájezd do kláštera Želiv a k trapistkám do Poličan 1. a 2. května 2015.

Pátek 1. května

•     prohlídka kláštera, kostela a klášterního pivovaru v Želivi, mše svatá, oběd

•     v podvečer přijezd do Kláštera Naší Paní nad Vltavou, ubytování

Sobota 2. května

•     setkání se sestrou Miriam Kotvrdovou v hovorně

•     možnost účastnit se zpívaných modliteb a mše svaté se sestrami

•     možnost nákupu klášterních výrobků

•     vycházka do krásné přírody v okolí

Celková cena asi 1100 Kč/dospělý, 800 Kč/dítě.

Informace o trapistickém klášteře v Poličanech:

http://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp

Bližší informace a přihlašování u Anny Kotvrdové akotvrdova@seznam.cz nebo v sakristii do Velikonoc.

Záloha 300 Kč.