Pouť na Lutršték k 150. výročí prvního zázraku

Poutníci zaplnili kostel a vytvořili záplavu světel při neobvyklé noční pouti na Lutrštéku v den 150. výročí prvního zázraku. Fotografie ze čtvrtku 7. července 2011.

Další foto z pouti.

růženec

20.30 růženec

mše sv

21.00 mše svatá

světelný průvod

Na pouť přišlo velké množství poutníků.

světelný průvod

22.00 světelný průvod ke kapli s modlitbou za uzdravení

kněží

Lutršték vodní kaple

Poutě mají na tomto místě tradici od roku 1861. Nedaleko původní mariánské kaple se sochou Panny Marie došlo k uzdravení několika osob a v roce 1877 zde byl postaven pro poutníky nynější kostel Panny Marie Bolestné.

„Roku 1861 dne 7. července světil se nedaleko kaple na cestě z Němčan do Dražovic kříž. Tenkráte byl přítomný jakýsi slepý člověk, který prosil, aby ho zavedli k Luterštéku a zde prý umyv se vodou prohlédl a uzdravil se. Pověst o tom se rychle roznesla, i přicházela četná poutnická procesí, aby své prosby a potřeby Bohorodičce přednášeli.“