Pouť na Lutrštéku 2015

Pouť na Lutrštéku v neděli 20. září 2015. Bohoslužby v 8.00 a 10.30 slouží Mons. Ing. Josef Pospíšil, emeritní farář z Číhoště, mši sv. v 9,00 slouží novokněz P. Jaroslav Rašovský, kaplan z Hodonína. Požehnání ve 14,30.

Pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku v neděli 20. září 2015.

Poutní bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.30 hodin.

Bohoslužby v 8.00 a 10.30 slouží Mons. Ing. Josef Pospíšil, emeritní farář z Číhoště.

Mši sv. v 9,00 slouží novokněz P. Jaroslav Rašovský, kaplan z Hodonína.

Svátostné požehnání ve 14.30 hodin.

Svátost smíření 7.30 – 11.30 hodin.

Další bohoslužby na Lutrštéku:

Patrocinium v úterý 15.9. v 18.00 hodin (17,00 svátost smíření).

Ostatní neděle v září a 4. října budou mše svaté v 9.45 hodin na Lutrštéku.

Poutě mají na tomto místě tradici od roku 1861. Nedaleko původní mariánské kaple se sochou Panny Marie došlo k uzdravení několika osob a v roce 1877 zde byl postaven pro poutníky nynější kostel Panny Marie Bolestné.

Srdečně zvou farníci z Němčan.

Zajímavosti o „Číhošťském zázraku“ – autor Mons. Popíšil