Pouť na Lutrštéku

Patrocinium P. Marie Bolestné na Lutrštéku bude v sobotu 15. září – v 18,00 mše sv.
(v 17,30 a po mši se zpovídá).
Nedělní pouť na Lutrštéku povede novokněz P. Martin Kohoutek, mše sv. v 8.00, 9.00 a 10.30 s průvodem ke kapli.
Zpověď před ranní mší a potom od 9,45 h.
Odpoledne ve 14.30 svátostné požehnání.