Pouť na Lutrštéku

Pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku budou v neděli 21. září 2014. Poutní bohoslužby v 8.00, 9.00, 10.30 hodin povede P. Pavel Habrovec.

Pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku

v neděli 21. září 2014.

Poutní bohoslužby

8.00, 9.00, 10.30 hodin

Hlavní celebrant P. Pavel Habrovec

farář v Radostíně nad Oslavou.

Svátostné požehnání ve 14.30 hodin.

Svátost smíření 7.30 – 11.30 hodin.

Další bohoslužby na Lutrštéku:

Patrocinium v pondělí 15.9. v 18.00 hodin – slouží P. Milan Vavro.

V neděli 28. 9. a 5. 10. mše svaté v 9.45 hodin.

Poutě mají na tomto místě tradici od roku 1861. Nedaleko původní mariánské kaple se sochou Panny Marie došlo k uzdravení několika osob a v roce 1877 zde byl postaven pro poutníky nynější kostel Panny Marie Bolestné.

Srdečně zvou farníci z Němčan.