Pouť na Lutrštéku

Mše sv. na patrocinium v sobotu 15. září bude v 18,00. Zpovídá se od 17,00. Mši svatou slouží P. Tomáš Fránek z Bučovic.

Pěší poutníci na Lutršték vychází v neděli v 8,30 ze Slavkova od misijního kříže u KMŠ Malinovského ulice a srdečně zvou ke společné cestě.