Pouť na Lutrštéku

Poutní bohoslužby:

8.00, 9.00 a v 10.30 hodin

Při pouti bude sbírka na nové liturgické zařízení (oltář, ambon, sedadla) a opravu kapličky a studánky pod Lutrštékem.

Pěší poutníci od KMŠ ve Slavkově v 8.00.

Svátostné požehnání 14.30.

Svátost smíření po celé dopoledne.

Patrocinium P. Marie Bolestné slavíme v úterý v 18,00 h. Svátost smíření 17,30.

O nedělích v září a 4. října mše svaté v 11.00 hodin.

Poutě mají na tomto místě tradici od roku 1861. Nedaleko původní mariánské kaple se sochou Panny Marie došlo k uzdravení několika osob a v roce 1877 zde byl postaven pro poutníky nynější kostel Panny Marie Bolestné.

Srdečně zvou farníci z Němčan.