Pouť na Lutrštéku

Program pouti k P. Marii Bolestné na Lutrštéku v neděli 18. září 2022.

7.45 mše sv. za obec Němčany – celebrant P. Stanislav Pacner

9.00 mše sv. za budovatele poutního místa

10.30 slavná mše sv. za poutníky s průvodem ke studánce P. Marie

hlavní celebrant P. Stanislav Forst

14.30 svátostné požehnání

svátost smíření po celé dopoledne u kostela

nedělní bohoslužby 11. září, 25. září a 2. října vždy v 9.30

patrocinium 15. září v 18.00

Srdečně zvou farníci z Němčan