Pouť na Lutrštéku v roce Božího milosrdenství

Zveme vás na pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku v roce Božího milosrdenství v neděli 18. září 2016. Poutní bohoslužby v 8.00, 9.00, 10.30 hodin.

Hlavní celebrant P. Slavomír Peklanský, SAC, ze Společnosti katolického apoštolátu – pallotinů ze Slavkovic (mše v 8.00 a 10.30).

Mši sv. v 9,00 slouží P. Petr Mareček.

Svátostné požehnání ve 14.30 hodin.

Svátost smíření 7.30 – 11.30 hodin.

Patrocinium ve čtvrtek 15. 9. v 18.00 hodin (zpověď od 17,00).

O nedělích v září a 2. 10. mše svaté v 9.45 hodin.

Poutě mají na tomto místě tradici od roku 1861. Nedaleko původní mariánské kaple se sochou Panny Marie došlo k uzdravení několika osob a v roce 1877 zde byl postaven pro poutníky nynější kostel Panny Marie Bolestné.

Srdečně zvou farníci z Němčan.