Pouť na Lutrštéku

Pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku bude v neděli 16. září 2007.

Pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku

v neděli 16. září 2007

Poutní bohoslužby:
8.00, 9.00, 10.30 hodin

Mše sv. bude celebrovat Marian Rudolf Kosík, opat premonstrátského kláštera v Nové Říši

Svátostné požehnání ve 14.30 hodin.
Svátost smíření 9.15 – 11.00 hodin.

Další bohoslužby na Lutrštéku:
Patrocinium v sobotu 15.9. v 18.00 hodin.
V neděli 23.9. a 30.9. mše svaté v 9.45 hodin.

Poutě mají na tomto místě tradici od roku 1861. Nedaleko původní mariánské kaple se sochou Panny Marie došlo k uzdravení několika osob a v roce 1877 zde byl postaven pro poutníky nynější kostel Panny Marie Bolestné.

Srdečně zvou farníci z Němčan.