Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech

V neděli 31. července ve 13.00 ke cti sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje.

Dne 27. července si připomeneme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci a prvního světce z našeho rodu. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 31. července 2022 na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (okres Uherské Hradiště).

Program bude zahájen ve 13 hodin slavnostní liturgií východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce, kterou bude sloužit P. Milan Vavro, slavkovský děkan. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas.

V 15 hodin bude následovat přednáška Mgr. Jany Bártkové na téma „Šebestián Kubínek – apoštol modlitby a dobré knihy“.

Další informace naleznete na webu www.listar.cz .

Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví.