Poutní mše svatá na Lutrštéku

Poutní mše svatá na Lutrštéku v úterý 1. května v 15,00 s farností Dražovice.