Pozdrav k radostné neděli Laetare

Pozdrav zaslaný rodinám a také vám všem.

Milí rodiče, milé děti a mládeži,

posílám vám všem pozdrav a něco k nedělní modlitbě. Nechci vás úkolovat, protože vy rodiče to máte teď náročné a vy děcka toho máte doma dost ze školy. Ale přesto vám posílám pomůcku, abyste se mohli místo nedělní mše svaté pomodlit společně doma. Teď bude někdo z vás, asi rodiče, zastupovat faráře, někdo lektora, někdo varhaníka. Můžete se sice dívat na mši sv. v televizi, ale lépe bude, když si modlitbu zorganizujete sami.

Zítra bude 4. postní neděle, zvaná radostná. V žalmu nás chce Bůh povzbudit. Hospodin je náš pastýř a s ním nám nic nechybí, je s námi v našich těžkostech. Pán Ježíš také uzdravil slepce a on začal vidět. Můžeme si doma všímat a uvidět, čím můžeme udělat rodičům a sourozencům radost, a tak proměňovat atmosféru doma.

Přeji vám, abyste to doma dobře zvládali, pomáhali si, byli k sobě trpěliví. Každý den na vás s o. Stanislavem myslíme, modlíme se a prosíme ve mši svaté. Je to zvláštní, když jsme v kapli sami a v lavicích není nikdo, přesto jsme spolu spojeni. A jak věříme, Pán Ježíš přišel k apoštolům i zavřenými dveřmi, tak si buďte jisti, že je i s Vámi doma.

Vyřiďte náš pozdrav všem, kteří nejsou spojení internetem – zvláště babičkám a dědečkům ve vašich rodinách.

V neděli večer po 19 hodině pojedeme s P. Ježíšem ve svátosti Eucharistie přes město a naše vesnice a budeme vám žehnat.

Milí rodiče a děti, celý svět i my sami potřebujeme naši vzájemnou modlitbu! Zvu vás, abyste se modlili večer ve 20 h, alespoň jeden desátek, to je Otče náš a deset zdrávasů, za nás a za celý svět, i za ty kdo Boha neznají a neumí se modlit. Modlitbou růžence už křesťané mnoho vyprosili.

Ať vám všem na přímluvu P. Marie žehná Bůh Otec, Syn u Duch Svatý.

Otec Milan a otec Stanislav

Pozdravují také vaše katechetky a řeholní sestry a modlí se za vás!