Požehnání ikon na obnoveném ikonostasu

Slavnostní liturgie východního obřadu: V neděli 30. října ve 14.30 v kostele na Špitálce s požehnáním ikon na obnoveném ikonostasu za účasti kněží z Belgie. Zpívá Moravský cherubínský sbor.