Požehnání křesťanské třídy Oveček

Ve čtvrtek 3. září 2009 byla v Mateřské škole Zvídálek požehnána nová křesťanská třída pro 26 dětí. Fotografie.

Fotografie ze setkání ve školce.

„…Děti jsou na jednu stranu zlé a sobecké a náš úkol je učit je, aby myslely na druhé. Na druhou stranu jsou důvěřivé, radostné a plné očekávání – a to se zase my můžeme učit od nich.“

Z promluvy pana děkana

třída Oveček

Ve čtvrtek 3. Září byla v Mateřské škole Zvídálek požehnána nová křesťanská třída pro 26 dětí. Po úvodním přivítání pana děkana Milana Vavra ředitelkou školky Mgr. Evou Juráskovou a její zástupkyní Bc. Dagmar Červinkovou pozdravily také děti se svými učitelkami všechny přítomné rodiče „rozhýbaným zpěvem“. Pan děkan vyzdvihl smysl a význam požehnání, popřál mnoho moudrosti a síly ve výchově dětí a vyjádřil svůj dík rodičům a jejich odhodlání vstoupit se svými nejmenšími do tohoto nového začátku. Poděkování patří také maminkám Kateřině Jirákové a Kateřině Dvořákové za kvalitní hudební doprovod celé liturgie požehnání a všem rodičům za hojnou účast.

Učitelky křesťanské třídy paní Elena Knotková a s. Josefa Jarošová

rodiče