Pozvání k prohloubení života z víry

V měsíci únoru začíná příprava na svátost biřmování, případně svátosti smíření a prvního přijímání. Je určena pro všechny hledající ve víře. Setkání budou pro mládež od 15 let, pro starší mládež a zvlášť také pro dospělé, kteří tyto svátosti ještě nepřijali. První setkání v pátek 1. 2. po mši sv. v 18 h. Další informace mohu poskytnout i osobně nebo na tel. 604 280 160. P.Milan Vavro, farář