Pozvání na 7. Farní den

Srdečně Vás zveme na 7. FARNÍ DEN v neděli 19. června 2016 na téma Božího milosrdenství. Přikládáme informace o výtvarné soutěži dětí a soutěži o nejlepší závin.

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!“ (Žl 107,1)

Program:

14.00 zahájení modlitbou a požehnáním v kostele

14.30 další program na zahradě u sester vedle kláštera (předpokládaný závěr je kolem 18.00 hodiny)

Těšit se můžete mimo jiné na

•     vystoupení dětí z KMŠ Karolínka

•     soutěže pro děti

•     tradiční „hod bečkou“

•     scénku ministrantů

•     soutěž o nejlepší závin

•     výstavku dětských výtvarných prací

•     koncert Slávka Janouška

Občerstvení zajištěno (točené pivo a kofola, opékaná cigára).

Kdokoli může přispět upečenou buchtou nebo slaným pečivem.


Výtvarná soutěž pro děti – Rok milosrdenství dětskýma očima

Prožíváme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Motto tohoto roku je inspirováno větou z Lukášova evangelia: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“.

Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, nazýváme „SKUTKY MILOSRDENSTVÍ“. Křesťané se o ně od nepaměti snažili a sepsali je do několika bodů. Známe je pod názvem Skutky tělesného a duchovního milosrdenství.

Skutky tělesného milosrdenství:

1. Sytit hladové

2. Dávat pít žíznivým

3. Oblékat nahé

4. Ujímat se lidí bez domova

5. Navštěvovat nemocné

6. Navštěvovat vězněné

7. Pohřbívat zemřelé.

Skutky duchovního milosrdenství:

1. Radit pochybujícím

2. Poučovat neznalé

3. Napomínat hříšníky

4. Těšit zarmoucené

5. Odpouštět urážky

6. Trpělivě snášet obtížné lidi

7. Modlit se za živé i zemřelé.

Smyslem naší soutěže je, aby děti přemýšlely i o tom, který skutek samy dělají anebo si jej dokáží všimnout ve svém okolí. A jeden skutek pak měly namalovat.

Obrázky děti donesou na Farní den 19. června 2016 od 14:00 na zahradu u KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna. Také je mohou přinést do zákristie po dětské nebo nedělní mši svaté. Každý malíř, který se zapojí do této soutěže, získá odměnu za účast. A odevzdané výtvarné práce našich malých i větších malířů uvidíte vystavené na Farním dni.

Chceme tak ukázat, že i děti umí uvidět anebo konat dobro, které kolem sebe a pro sebe navzájem můžeme činit. A tak vlastně zapojíme nejen rodiče dětí, ale i ostatní dospělé, aby se zamysleli nad tím, kde a jak můžeme přímo v našem okolí šířit milosrdenství, kterému nás učí Bůh.


Soutěž o nejlepší závin

2 kategorie:

•     Závin slaný

•     Závin sladký

Žádná omezení – cokoliv, co je trochu zatočené / zamotané / přehnuté

Přihlášení:

Přímo na farním dni odevzdat závin

Podmínky přijetí:

•     Nahlásit kategorii (slaný – sladký) a jméno (vaše i závinu)

•     Předat recept a souhlasit s jeho zveřejněním

•     Nakrájet alespoň 4 kousky závinu pro porotu – bude se hodnotit i vzhled

Neváhejte a podělte se s námi o perly vaší kuchyně!

Za pořadatele Jitka Hrabovská