Pozvánka na přednášku Marka Orka Váchy

Genomy dnes už neumíme jen číst, nýbrž i psát. Dovedeme nejen klonovat organismy, ale i do nich vkládat námi vybrané geny, a tak vytvořit organismus výjimečných vlastností. Pak dalším logickým krokem je vytvoření vhodného organizmu přímo. V přednášce budou diskutována etická témata, která biologický pokrok přináší.

Marek Vácha vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity obor molekulární biologie a genetika. V doktorské práci, kterou obhájil na Lékařské fakultě MU, se zaměřil na etická témata lidského genomu a genetiku chování. Teologické vzdělání získal v Olomouci a v Bruselu. Účastnil se několika vědeckých expedicí (Antarktida, Jižní Shetlandy, …). V současnosti je přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Taktéž je autorem mnoha knih a odborných publikací.

Všechny srdečně zve kolektiv slavkovské pobočky MSKA