POZVÁNKA NA SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 2016

Dopis čtený při všech bohoslužbách o 3. neděli postní 28. února 2016.

Dopis čtený při všech bohoslužbách o 3. neděli postní 28. února 2016

Milé sestry a bratři,     

a dnes zvláště vy, mladí, chlapci a děvčata.

Prožíváme rok Božího milosrdenství, které svatý Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost.“ Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často skryté pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.

Není jistě náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustina, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství, kterou rozšířil do celé církve.

Milí mladí přátelé, rád bych se na vás obrátil s otázkou: Máte každý své malé společenství? Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve vašem společenství? Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Ježíše, ale je vždy zároveň povoláním k životu s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl života společenství není výsadou nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale jedná se o základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou církev.

Možná se vám nejednou zdá, že čas věnovaný setkání s druhými kvůli víře a společné modlitbě, je zbytečný a chcete dát přednost něčemu jinému. Buďte si ale jisti, že najít dobré společenství je velikou posilou pro život. Křesťanské společenství je místem, kde se člověk učí žít a sdílet radostnou zvěst a zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství je prožívána i skutečnost, že milosrdenství Boží není jen dar, který dostáváme, ale je též úkolem. Učit se lásce, službě, odpuštění, inspirovat se skutky tělesného a duchovního milosrdenství – to vše vyžaduje život s druhými, protože bez nich nelze prožívat podstatu křesťanství. Tou je láska k Bohu, konkrétně projevovaná láskou k bližním.

A tak vás, mladé lidi, prosím: hledejte ve svém okolí věřící vrstevníky, abyste se spolu setkali s Ježíšem, který je přítomen mezi vámi podle svého slova: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi“ (Mt 18,20). Mějte odvahu žít svou víru naplno, nebojte se stát animátory.

Obracím se též na vás, sestry a bratři všech věkových kategorií, a zvláště na vás kněze a rodiče: Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry. A podpořte je, aby se letos zúčastnili Světového dne mládeže v Krakově. Spojme se všichni v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a třeba právě během Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku.

Děkuji všem, kteří letošní setkání podpoříte modlitbou, děkuji vám, kteří je podpoříte finančně ve sbírce na podporu mladých lidí a jejich účasti v Krakově, která se bude konat příští neděli 6. března.

Milí mladí přátelé, těším se na setkání s vámi v sobotu před Květnou nedělí v Brně a také na společně prožité chvíle během červencové setkání s papežem Františkem v Krakově.

Žehná vám     váš biskup Vojtěch

Modlitba za Světový den mládeže v Krakově 2016

Bože, milosrdný Otče,

který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku

a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,

svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.

Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa

a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově.

Nebeský Otče,

učiň z nás svědky tvého milosrdenství.

Nauč nás přinášet víru pochybujícím,

naději rezignovaným, lásku ochablým,

odpuštění viníkům a radost smutným.

Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi v nás roznítil,

stane ohněm přetvářejícím lidské srdce a obnovujícím tvář země.

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.