Prázdninové překvapení

O prvním odvážném pobytu děvčat z heršpické scholy na skoro opravené faře v Nížkovicích.

na kolech do Nížkovic

Ve středu 29.8. 2007 z Heršpic vyrazila na kolech šestičlenná skupina, která měla namířeno na faru v Nížkovicích.

úklid po 7 leté opravěúklid

Po příjezdu na faru jsme se přivítaly s další účastnicí, která přijela autem. Jen co jsme si odložily věci, pustily jsme se do úklidu. Fara byla po opravě, a proto byla značně zaprášená.

oběd

Následoval výborný oběd. Jak jsme se posilnily a umyly jsme nádobí, pustily jsme se do batikování.

batikováníbatikování

Poté jsme se vypravily na vycházku k přírodnímu koupališti, kde jsme pozorovaly čolky a jednoho dokonce ulovily. Po návratu jsme se navečeřely, zazpívaly si a šly spát.

vycházka

Ve čtvrtek jsme se o snídani opět daly do batikování. Po perfektním obědě jsme hrály na zahradě hry. Hned jak přijel otec Milan, jsme si dali společně svačinu. Večer přišlo na řadu opékání špekáčků. Nakonec jsme se společně pomodlily a ulehly ke spánku.

u faryopékání

Poslední den jsme se balily a uklidily faru. Rozloučily jsme se s Janičkou F. a na kolech vyrazily na farmu lišek a norků. Všem se moc líbila.

na farměna kolech do Bučovic

Pokračovaly jsme do Bučovic, kde jsme se naobědvaly a prohlédly si město. Vypravily jsme se domů. U Hodějic nás opustila Janča Š. a my jsme jely dál. Za Hodějicemi jsme se rozešly.

v Bučovicích

Myslím, že tyhle prázdniny byly skvělé!

Alena Bedřichová