Přednáška Adopce na dálku

Fotografie z přednášky s promítáním o projektu Adopce na dálku v misii Bwindi Orphans v africké Ugandě v pátek 24. září ve farním sále. O své práci mezi dětmi v misii se podělila paní Kateřina Andrlová ze Slavkova.

Fotografie z přednášky v pátek 24.9.2010

Kateřina Andrlová

Farní charita ve Slavkově

podporuje finančně i věcnými dary (oblečení, školní pomůcky, hyg. potřeby) děti v Ugandě. Pomáháme prostřednictvím organizace Bwindi Orphans. Vedoucí organizace je Kateřina Andrlová, rodačka ze Slavkova, dcera paní učitelky Jiřiny Bajerové. Kateřina cestuje se svými spolupracovníky do Ugandy a darované věci tam přepravují. Snaží se také zaměstnat rodiče dětí.V rodinách se rozbíhá výroba košíčků a papírových náramků. Výrobky vozí pracovníci Bwindi Orphans do naší republiky a prosí o pomoc při jejich prodeji. V naší farnosti uspořádáme prodejní výstavu spojenou s přednáškou a promítáním o Ugandě v pátek 24.září v 19 hodin ve farním sále. Podpořte, prosíme, snahu výdělečné aktivity ugandských rodin zakoupením jejich výrobků. Je dobré, že tito lidé jen nečekají na to, že jim něco darujeme, ale že se sami chtějí přičinit.

Srdečně zve vedení farní charity.

Ještě prosíme, pokud máte větší zbytky látek, z kterých by se daly ušít sukně pro děvčata v Ugandě, přineste je do charitního skladu.

Je otevřen každou sobotu od 9 do 10 hodin. Děkujeme.

Zdena Schneiderová

Bwindi Orphans

Čím se zabýváme

* tzv. „adopcí na dálku“ – financováním školní docházky a základních potřeb dětí, které buď nemají rodiče, nebo pochazejí z extrémně chudých rodin

* zvyšováním úrovní škol, které podporované děti navštěvují

* zajišťováním pravidelné lékařské péče

* organizováním kurzů praktických dovedností, kde se děti naučí něco, co je později uživí

* hledáním odbytu pro výrobky, které dělají starší děti nebo jejich rodiny

* zlepšováním životních podmínek místních obyvatel (společně s dalšími mezinárodními organizacemi)

* propagací a snahou o větší informovanost obyvatel ČR o problémech lidí v Ugandě

* pořádáním poznávacích zájezdů do této oblasti spojených s pobytem přímo ve vesnicích