Přednáška Jarmily Bednaříkové o stěhování národů

Jste všichni srdečně zváni na přednášku do slavkovského kina Jas, která proběhne ve čtvrtek 19. října 2017 v 18h.

Po prázdninové přestávce jsme si na začátek semestru pro vás připravili další zajímavou přednášku. Tentokrát naše pozvání přijala doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., která pohovoří o tématu migrace v evropských dějinách i současnosti. Paní docentka se dotkne všech důležitých milníků naší evropské historie, které byli způsobeny velkými přesuny obyvatelstva. Nejednalo se vždy jen o poklidné události, ale velmi často byly doprovázeny velkými společenskými, náboženskými a kulturními změnami.

Na přednášku s názvem „Stěhování národů – střety kultur v minulosti i současnosti“ bude jako vždy vstupné dobrovolné.

PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. je historička, která působí na Ústavu klasických studii Masarykovi univerzity v Brně. Jejím specializací je nejen stěhování národů, ale také období pozdní antiky, christianizace barbarů, arabský a antický svět, Hunové nebo etické hodnoty antiky. Na tato a další téma publikovala více než stovku odborných prací a knih.

Kolektiv MSKA ve Slavkově