Přednášky pro rodiny – partnerský vztah a výchova dětí

Zveme na duchovní obnovy v Domě svaté Rodiny ve Slavkově u Brna,
ul. Malinovského, naproti kostelu

8. 11. sobota, 15:00 – 18:00
Jak budovat dobrý partnerský vztah

9. 11. neděle, 15:00 – 18:00
Co potřebují děti od rodičů v jednotlivých vývojových etapách

Po přednáškách bude vždy příležitost k dotazům a diskusi.

Umlaufovi

Přednášející – Hana a Petr Imlaufovi

V manželství žijí 28 let, mají 3 děti. Společně přednášejí o partnerských vztazích, sexualitě, o lásce mezi mužem a ženou.

Věnují se přípravě mladých lidí na manželství formou malých společenství, která se scházejí v domácím prostředí vedoucího manželského páru. Tento program se jmenuje SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ. Více informací o tomto programu naleznete na http://snoubenci.ascczech.cz/.

Hanka pracuje v Křesťanské pedagogicko psychologické poradně. Petr je zaměstnán jako auditor systémů řízení dle ISO norem.