Přednášky pro vás: Umíme se orientovat v péči o druhé (i o sebe)?

To je otázka, kterou jsme si položili při ekumenických schůzkách, kde se scházíme jako faráři a kazatelé různých církví ve Slavkově. Navíc to není jen otázka do církve, ale pro širokou veřejnost.

Těch, kteří jsou i v našem nejbližším okolí a potřebují pomoci, je mnoho. Jednou – možná – budeme mezi ty potřebné patřit i my. Chceme pomáhat, ale narážíme na naši neznalost. Nevíme, jak na to. Ptáme se: Kdo nás může informovat o různých formách pomoci? Kdo nám v péči o blízké pomůže s odbornými problémy? Je tu někdo, kdo nám pomůže s péčí o potřebné, když nám síly, ani znalosti nestačí? Jakých služeb můžeme využít, když o někoho pečujeme?

Víme, že se i díky nestátním organizacím spektrum pomocných služeb stále rozšiřuje, ale zdaleka se v nich všech neorientujeme. Mění se také sociální struktura společnosti a situace, do kterých se lidé dostávají. Proto jsme se rozhodli uspořádat přednášky na tato témata a pozvat k nim Vás všechny, kteří máte o danou problematiku zájem, ať jste lidé věřící nebo ne. Chceme tak posloužit lidem v našem městě, aby i oni mohli pomáhat druhým.

     Přednášky se budou konat vždy ve čtvrtek v 18 hodin v učebně Základní školy na ulici Tyršova na přelomu února a března, a to v těchto termínech:

28. 2. Pěstounství a adopce dětí,

     přednáška PhDr. Miloslava Kotka, ředitele institutu Trialogu, Brno-Žabovřesky

     a jeho kolegyně Ing. Hany Jurajdové, sociální pracovnice

  7. 3. Aby doma bylo dobře – dítě v rodině

     přednášející: Mgr. Milena Mikulková (sociální pedagog)

14. 3. Péče o lidi vážně nemocné, hospicová péče

     přednášející MUDr. Regina Slámová, lékařka v hospici v Brně

21. 3. Sociální pomoc nabízená rodinám a seniorům

     přednášející: Mgr. Iva Kuchyňková, Charitní poradna Slavkov u Brna

Všichni, kdo máte zájem, jste srdečně zváni. Naučme se pomáhat. Vstupné na přednášky je dobrovolné.

Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka ČCE