Přednášky pro vás: Umíme se orientovat v péči o druhé (i o sebe)?

(Článek z ledna) Často totiž potřebujeme pomoci někomu v rodině: dětem s jejich problémy, seniorům, o které se staráme nebo se chceme starat, nemocným nebo dokonce umírajícím nebo dětem bez rodinného zázemí.

To je otázka, kterou jsme si položili při ekumenických schůzkách, kde se scházíme jako faráři a kazatelé různých církví ve Slavkově. Navíc to není jen otázka do církve, ale pro širokou veřejnost.

Těch, kteří jsou i v našem nejbližším okolí a potřebují pomoci, je mnoho. Jednou – možná – budeme mezi ty potřebné patřit i my. Chceme pomáhat, ale narážíme na naši neznalost. Nevíme, jak na to. Ptáme se: Kdo nás může informovat o různých formách pomoci? Kdo nám v péči o blízké pomůže s odbornými problémy? Je tu někdo, kdo nám pomůže s péčí o potřebné, když nám síly, ani znalosti nestačí? Jakých služeb můžeme využít, když o někoho pečujeme?

Víme, že se i díky nestátním organizacím spektrum pomocných služeb stále rozšiřuje, ale zdaleka se v nich všech neorientujeme. Mění se také sociální struktura společnosti a situace, do kterých se lidé dostávají. Proto jsme se rozhodli uspořádat přednášky na tato témata a pozvat k nim Vás všechny, kteří máte o danou problematiku zájem, ať jste lidé věřící nebo ne. Chceme tak posloužit lidem v našem městě, aby i oni mohli pomáhat druhým.

     Přednášky se budou konat vždy ve čtvrtek v 18 hodin v učebně Základní školy na ulici Tyršova na přelomu února a března, a to v těchto termínech:

28. 2. Pěstounství a adopce dětí,

     přednáška PhDr. Miloslava Kotka, ředitele institutu Trialogu, Brno-Žabovřesky

     a jeho kolegyně Ing. Hany Jurajdové, sociální pracovnice

  7. 3. Aby doma bylo dobře – dítě v rodině

     přednášející: Mgr. Milena Mikulková (sociální pedagog)

14. 3. Péče o lidi vážně nemocné, hospicová péče

     přednášející MUDr. Regina Slámová, lékařka v hospici v Brně

21. 3. Sociální pomoc nabízená rodinám a seniorům

     přednášející: Mgr. Iva Kuchyňková, Charitní poradna Slavkov u Brna

Všichni, kdo máte zájem, jste srdečně zváni. Naučme se pomáhat. Vstupné na přednášky je dobrovolné.

Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka ČCE