Předvánoční schůzky KLASu

Na předvánoční schůzce KLASu ve Slavkově jsme si procvičily jemnou motoriku lepením vánočních řetězů a dále výrobou vánočních přáníček spolu se svými vnoučaty. Zúčastnili jsme se také setkání s účastníky ostatních KLASů z celého brněnské diecéze, které proběhlo v Brně na Petrově. Fotografie najdete v článku.

Výroba vánočních přání

Dne 19.12. se uskutečnilo předvánoční setkání Klubu aktivních seniorů, při kterém jsme si procvičily jemnou motoriku lepením vánočních řetězů a dále výrobou vánočních přáníček spolu se svými vnoučaty. Tato oživila naše setkání hrou koled na hudební nástroje. Dětské oči zářily radostí a my jsme byly spokojené, že se jim mezi námi opět líbílo. Rozešly jsme se s přáním krásných a požehnaných Vánoc a vírou, že se v novém roce opět ve zdraví shledáme.

Předvánoční setkání účastníků KLASů v Brně

Dne 20.12. se seniorky ze Slavkova a Němčan setkaly na Petrově s ostatními účastníky KLASů brněnského biskupství. Všichni se prezentovali svou činností, my jsme předvedly krátkou, ale veselou zimní ukazovací písničku. Sklidily jsme velký potlesk a tak přispěly ke společného programu. Maruška Andrlová z Němčan nás zase naučila skvělé tance v sedě, které se nám také moc líbily. Po shlédnutí výstavy mladé brněnské malířky a následném zakoupení některých obrázků jsme se s radostí v srdci rozloučily a opět se těšíme na další společné setkání v příštím roce.

Foto a text: Marie Šujanová


Výroba vánočních přání
Slavkov, 19.12.2011

KLAS 19.12.2011  KLAS 19.12.2011

KLAS 19.12.2011  KLAS 19.12.2011

KLAS 19.12.2011  KLAS 19.12.2011

KLAS 19.12.2011  KLAS 19.12.2011

KLAS 19.12.2011  KLAS 19.12.2011

KLAS 19.12.2011  KLAS 19.12.2011

KLAS 19.12.2011


Setkání účastníků KLASů na Petrově
Brno, 20.12.2011

KLAS 20.12.2011  KLAS 20.12.2011

KLAS 20.12.2011  KLAS 20.12.2011

KLAS 20.12.2011  KLAS 20.12.2011

KLAS 20.12.2011  KLAS 20.12.2011

KLAS 20.12.2011  KLAS 20.12.2011