Překonejte pohodlí a pojďte na křížové cesty!

Křížové cesty v postě bývají ve Slavkově každou neděli v 17,15 a v pátek v 17,30 h, v Němčanech ve 14,00 h a v Hodějicích přede mší sv. v 10,20 h. V postním období je tato pobožnost něčím, co můžeme vykonat "navíc".

Při křížové cestě se zamýšlíme nad vlastním jednáním a spojujeme náš život s Kristovou cestou kříže.

PROČ se modlit křížovou cestu? (podle Vojtěcha Kodeta)

O křížové cestě na Wikipedii.

O křížové cestě an Urbánek ve Slavkově na Wikipedii.