Při Noci kostelů ožily sochy a obrazy

Ročník 2017 jsme v katolické farnosti zaměřili na seznámení se s postavami svatých, které jsou ztvárněny v interiéru kostela Vzkříšení Páně.

Z Noci kostelů2017 jsou fotografie,
reportáž v 8 minutě zpráv Televize Noe
a krátké video.

Trasu si prošly nejen děti, ale i jejich rodiče a dospělí. Kromě postav z reliéfů událostí Kristova života byli ztělesněni svatí, kteří mají vztah ke Slavkovu. Patří mezi ně svatý Urban, římský papež ze třetího století, kterého si vybrali slavkovští jako svého ochránce a postavili mu kapli. Z Říma získalo naše město v barokní době ostatky svatého mučedníka Felicia (Felixe). Jde o lebku a několik kostí uchovávaných v pozlacené prosklené skříňce na pravém oltáři. Tento neznámý mučedník ze druhého století byl pohřben v římských katakombách a jeho ostatky byly ve zmíněné barokní době darovány Slavkovu. Třetí světice pocházející také z Itálie je svatá Marie Goretti, která zemřela jako dvanáctiletá v roce 1902 na pobodání mladíkem, který ji chtěl znásilnit. Svému vrahu před smrtí odpustila. Její ostatek byl darován do nového oltáře v roce 1986. Dalším významným světcem byl svatý apoštol Jakub, jemuž byl zasvěcen vedle zámku stojící starý kostel, zbořený v roce 1757.

Mimo tuto aktivitu vystoupily děti z KMŠ Karolínka s pohádkou O šípkové růžence, bylo otevřeno farní muzeum, návštěvníci mohli nahlédnout do varhan a do sákristie, občerstvit se ve farní kavárně a shlédnout fotografie ze současného života farnosti. Z hudební produkce jsme pořádali koncert Collegium musicale bonum a varhanní koncert mladého varhaníka Patrika Buchty z Jiříkovic. Úvodní bohoslužbu věnovanou rodinám s dětmi doprovodila hudbou a zpěvem schola rodičů.

Celkem se účastnilo kolem 650 návštěvníků, z toho 550 ve farním kostele a 100 při koncertu na Špitálce. Na trase Oživených soch se účastnilo kolem 140 dětí. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do pořádání Noci kostelů – pořadatelům, dětem z Karolínky, sboru CMB, schole rodin, kavárníkům, kostelníkům, varhaníkům a varhanicím, zvláště pak školákům a studentům při ztvárnění oživených soch.

P. Milan Vavro