Příprava dětí k 1. svatému přijímání – foto.

Příprava dětí k 1. svatému přijímání - víkend v říjnu 2015 na téma Desatero, uvedení dětí na Hromnice a víkend bna téma svátost smíření.

Víkend v říjnu 2015 na téma Desatero.

Uvedení dětí na Hromnice 2016.

Víkend únor 2016 na téma svátost smíření.