Příprava na biřmování a ples děkanství

Některé fotografie z přípravy na biřmování a plesu děkanství v Drnovicích.

Příprava na biřmování

začala ve Slavkově na faře 1. února 2008. Ještě je možné se připojit.

příprava na biřmování

Úkol ve skupinách – znázornit osobu biřmovaného člověka.

příprava na biřmování

Hodnocení výtvorů.

příprava na biřmování

příprava na biřmování

příprava na biřmování

příprava na biřmování

Drnovice, 2. února 2008 – III. ples slavkovského děkanství.

ples děkanství

ples děkanství

ples děkanství

ples děkanství