Přípravy primice

Primice novokněze Martina Kohoutka z pohledu přípravy areálu a zázemí. Díky všem, zvláště hodějickým, za dobrou spolupráci.

Fotografie z příprav areálu primice.

areál