Přivítání novokněze Martina

Včera byl vysvěcen v katedrále v Brně na kněze jáhen Martin Kohoutek. Večer jsme jej přivítali v Hodějicích, kde uděloval první novokněžská požehnání. Foto v příloze.

Foto z přivítání novokněze 30.6.2012 v Hodějicích.

První mši svatou – primici – bude sloužit novokněz Martin v sobotu 7. července ve 14.00 hodin v Hodějicích u Sokolovny. Bude 400 míst k sezení, od 13,15 h je modlitba růžence, po primici jsou všichni zváni na občerstvení a posezení při hudbě. Ministranti, vezměte si obleky a sraz ve 13,30 na sokolovně. Parkování aut v obci budou usměrňovat pořadatelé. (Závěrečná schůzka všech pořadatelů a obsluhy bude v pátek v 17,00 na sokolovně.)

Svátost smíření před primicí a slavnými sliby bude:

ve Slavkově ve středu od 19,00 do 20,00 h (zpovídá o. Milan), v Hodějicích ve středu od 17,30 do 18,30 h (o. Buchta a o. Milan) a v Němčanech ve středu po mši od 19,00 h (o. Petr).

Na slavné sliby sestry Terezky do Prahy ve čtvrtek 5. července pojede autobus v 5,05 z Heršpic, 5,10 z Hodějic, 5,15 z Němčan a 5,30 ze Slavkova. Návrat kolem 21,00 hodin.