Program Lidových misií 18.-24. října

Podrobný program Lidových misií 2009 ve Slavkově a obcích. Podrobnosti v článku.


Program lidových misií ve Slavkově
Slavkov

Neděle 18. 10.

8,30 zahajovací mše svatá – P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne

15,00 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“

17,00 promluva – P. Marek Dunda: Duchovní život

18,00 zahajovací mše svatá – P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne

Pondělí 19. 10. – pátek 23. 10.

7,30 růženec

8,00 mše svatá – P. Jan Peňáz

8,50 promluva – jáhen Ladislav Kinc: Křesťanský život

do 11,00 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní

16,30 mše svatá pro děti – P. Milan Plíšek (sál Domu Svaté Rodiny)

18,00 mše svatá pro mládež – P. Marek Dunda (sál Domu Svaté Rodiny)

18,00 růženec

18,30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jindřich Bartoš

(témata misijních kázání: pondělí – náboženský život, úterý – mravní život, středa – svátostný život, čtvrtek – život pokání, pátek – život modlitby, sobota dopoledne – o stáří a nemoci, sobota odpoledne – o významu kříže)

19,45 stavovská promluva: jáhen Ladislav Kinc

(pondělí – pro ženy, úterý – pro muže, čtvrtek – pro manžele, pátek – pro rodiče)

do 21.00 výstav Nejsvětější Svátosti

úterý, čtvrtek a pátek 10.00 Dům s pečovatelskou službou – mše svatá a promluva – P. Stanislav Krátký

Z programu misijního týdne:

Úterý 20. 10.

19,45 Hra o sv. Pavlovi „Vím, komu jsem uvěřil“ – hra trvá 15 minut, po ní ve 20,00 stavovská promluva pro muže

Středa 21. 10.

19,45 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou

Čtvrtek 22. 10.

14,00 – 16,00 a 19,00 – 21,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI

Pátek 23. 10. – sobota 24.10.

14,00 – 16,00 a 21,00 –05,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI – do posledního kajícníka a CELONOČNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE

Sobota 24. 10.

5,00 mše svatá pro mládež v kostele – P. Marek Dunda

8,30 mše sv. – P. Stanislav Krátký: Společné udělování svátosti nemocných

17,00 P. Jindřich Bartoš: Hlavní bohoslužba se slavností misijního kříže

Program lidových misií v Němčanech

Němčany

Neděle 18. 10.

9,45 zahajovací mše svatá – P. Marek Dunda

15,00 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“

17,00 úvodní promluva – P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne

Pondělí 19. 10. – pátek 23. 10.

15,00 mše svatá pro děti a mládež – P. Milan Plíšek (Obecní úřad)

16,30 promluva – jáhen Ladislav Kinc: Duchovní život

17,00 růženec

17,30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jindřich Bartoš

(témata misijních kázání: pondělí – náboženský život, úterý – mravní život, středa – svátostný život, čtvrtek – život pokání, pátek – život modlitby, sobota dopoledne – o stáří a nemoci, sobota odpoledne – o významu kříže)

18,30 stavovská promluva: jáhen Ladislav Kinc

pondělí – pro ženy úterý – pro muže čtvrtek – pro manžele pátek – pro rodiče

do 20,00 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní

Z programu misijního týdne:

Středa 21. 10.

18,15 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou

Pátek 23. 10.

14,00 – 16,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Peňáz, P. Dunda)

Při večerní mši sv. v 17,30 společné udělování svátosti nemocných

Sobota 24.10.

10,00 – 12,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Hron, P. Bartoš)

15,00 P. Jindřich Bartoš: Hlavní bohoslužba týdne se slavností misijního kříže

Program lidových misií v Hodějicích

Hodějice

Neděle 18. 10.

11,00 zahajovací mše svatá – P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne

13,30 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“

16,00 úvodní promluva – P. Marek Dunda: Duchovní život

Pondělí 19. 10. – pátek 23. 10.

17,00 mše svatá pro děti a mládež – P. Jan Richter – Nik (Obecní úřad)

17,30 promluva – jáhen Ladislav Kinc: Duchovní život

18,00 růženec

18,30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jan Peňáz / P. St. Krátký

19,45 stavovská promluva: P. Jan Peňáz / P. St. Krátký

pondělí – pro ženy, středa – pro muže, čtvrtek – pro manžele, pátek – pro rodiče

do 20,45 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní

Z programu misijního týdne:

Úterý 20. 10.

19,45 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou

Čtvrtek 22. 10.

16,00 – 18,00 (P. Bartoš, P. Vavro) a 19,30 – 20,00 (P. Vavro, P. Plíšek) PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI

Pátek 23. 10.

14,00 – 16,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Peňáz, P. Dunda)

Při večerní mši sv. v 18,30 společné udělování svátosti nemocných

Sobota 24.10.

13,00 – 15,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Hron)

17,00 P. Jan Peňáz: Hlavní bohoslužba týdne se slavností misijního kříže

Program lidových misií v Heršpicích

Heršpice

Neděle 18. 10.

11,00 zahajovací mše svatá – P. Marek Dunda

13,30 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“

18,00 úvodní promluva – P. Marek Dunda: Duchovní život

Pondělí 19. 10. – pátek 23. 10.

15,30 mše svatá pro děti a mládež – P. Jan Richter – Nik (Obecní úřad)

17,00 růženec

17,30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jan Peňáz / P. St. Krátký

18,45 stavovská promluva: P. Jan Peňáz / P. St. Krátký

pondělí – pro ženy, středa – pro muže, čtvrtek – pro manžele, pátek – pro rodiče

do 20,00 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní

Z programu misijního týdne:

Úterý 20. 10.

18,45 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou

Čtvrtek 22. 10.

16,00 – 17,30 (P. Peňáz) a 18,30 – 20,00 (P. Peňáz, P. Richter) PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI

Pátek 23. 10.

14,00 – 16,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Peňáz, P. Dunda)

Při večerní mši sv. v 17,30 společné udělování svátosti nemocných

Sobota 24.10.

15,00 P. Marek Dunda: Hlavní bohoslužba týdne se slavností misijního kříže