Program Noci kostelů ve Slavkově

27. května 2011 se programem na sedmi místech ve Slavkově u Brna připojíme k akci Noc kostelů.

Aktualizace 9.5.2011: do článku přidán podrobný program akce na jednotlivých zapojených místech

Milí přátelé,
připravujeme pro vás netradiční akci Noc kostelů, která je příležitostí pro všechny k návštěvě kostelů a jejich bohoslužebných prostor i za jiným účelem, než ryze náboženským. Nebojte se přijít a vstoupit do našich kostelů a modliteben.

Můžete se seznámit nejen s historií našich kostelů a farností, ale navštívit i místa běžně nepřístupná. Získáte tak jedinečnou možnost nahlédnout do současného života křesťanských církví. Celý večer vám budeme k dispozici.

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

Mgr. Jarmila Řezníčková, evangelická farářka

Mgr. Milan Vostřel, farář Husova sboru

Noc kostelů je ekumenická, kulturně-společenská akce, která návštěvníkům nabízí možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím zážitků, umění, hudby, divadla a rozhovorů. Cílem Noci kostelů je otevřít dveře kostelů, zpřístupnit místa, kam se návštěvník běžně nedostane a v zajímavé noční atmosféře vzbudit zájem o kulturní hodnotu kostelů a také o křesťanství.

27. května 2011 v 19.00 hodin otevřou svoje brány:

  • Kostel Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba
  • Farní pastorační centrum
  • Kaple sv. Jana Křtitele se špitálem
  • Kaple povýšení sv. Kříže na zámku
  • Zbořený kostel sv. Jakuba
  • Modlitebna Husova sboru Církve československé husitské
  • Modlitebna Českobratrské církve evangelické
noc_kostelu_program1

noc_kostelu_program2

Vstup na všechny akce je zdarma.

Podrobný program Noci kostelů ve Slavkově byl převzat z časopisu Slavkovský zpravodaj 4/2011 s laskavým svolením pana Bedřicha Malečka, www.bmtypo.cz.

Bližší informace o programu na jednotlivých místech najdete také v těchto odkazech: