Program týdne 14. – 21. 11. 2010

Prosíme, zapojte se do diskuse ohledně toho, vyhovuje-li Vám více zveřejňování akcí formou článku (jako je tento), nebo dávate-li spíše přednost čtení ohlášek v PDF (odkaz „Týdenní pořad bohoslužeb“ v pravém sloupci nahoře).

Uvítáme i jakékoli další Vaše připomínky a náměty týkající se farního webu.

Děkujeme.

P. Milan Vavro

Honza Matyáš


Dne 10. listopadu zemřel ve věku 92 let P. Antonín Němčanský, rodák z naší farnosti. Narodil se 22. května 1918 v Hodějicích, na kněze byl vysvěcen 5. července 1942 v Brně. Kněžskou službu vykonával celkem 68 let. Působil jako kaplan ve Velkém Meziříčí a v Brně na Křenové, 16 roků působil v Hrušovanech nad Jevišovkou, od roku 1962 byl 46 let farářem v Horních Kounicích, od r. 2008 žil v Charitním domově na Moravci. Se zesnulým knězem se rozloučíme ve středu 17. listopadu v 10:30 h v kostele v Horních Kounicích.

Eucharistická adorace bude dnes večer ve farním kostele 19,00 – 20,00 h.

Program pro mládež bude v pátek, v 18,00 mše sv. pro mládež, společná modlitba a program.

Příležitost ke svátosti smíření ve Slavkově bude ve středu 19,00 – 20,00 h, zpovídá P. Milan Vavro.

Setkání slavkovské pastorační farní rady bude v pondělí 15. 11. v 18,00 na faře.

Plánovali jsme na středu Den pro děti na slavkovské faře, musíme jej však zrušit z důvodu účasti o. Milana na pohřbu o. Němčanského a onemocnění hlavní vedoucí této akce.

Přípravy na křty a první sv. přijímání dospělých začínají dnes 14. listopadu v 19 h na faře. Mohou se jich účastnit ti, kteří mají zájem o poznání ve víře. Pokud o někom víte, můžete je informovat.

Pozvání pro muže všech věkových kategorií na duchovní obnovu tuto sobotu 20. 11. Obnovu na téma „Starozákonní mužské vzory“ vede vojenský kaplan Martin Vařeka. Zvou Školské sestry a děkanství.

Při sbírce na misie včetně Jarmarku se vybralo ve farnosti celkem 36.897,- Kč. Z toho ve Sl 27.974,- Kč, v Ně 2.850,- Kč, v Ho 4.006,- Kč, v He 2.067,- Kč. Jarmark PDM vynesl 4.421,- Kč. Dárcům Pán Bůh zaplať.

Příspěvky do Urbánku můžete dodat do 6. prosince.

Příští neděli prosíme o příspěvek do sbírky na potřeby brněnské diecéze.

Ještě znovu oznamujeme konání pouti do Svaté země pro věřící z našeho děkanství – osmidenní pouť se koná od 28. března, informace jsou na plakátku. Zájemce prosíme o včasné nahlášení.

V kostele si můžete vzít letáček „Vezmi a čti.“