Průvod Svaté rodiny a Tří Králů

Sváteční odpoledne Božího hodu vánočního jsme prožili na náměstí při průvodu Svaté Rodiny a Tří Králů, které zpřítomnila naše mládež.

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

Do průvodu si lidé vzali zvonečky a po náměstí se rozlehl milý zvuk zvonečků a rolniček.

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

Díky panu Hrazdílkovi mohl jet jeden král na koni.

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

Koledy hráli muzikanti za Zámecké kapely.

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

Na závěr si děti i dospělí prohlédli Betlém.

průvod Svaté rodiny

průvod Svaté rodiny

Děkujeme mládeži, ministrantům, Zámecké kapele a panu Hrazdílkovi.

Foto sestra Gregorie