První mikulášská besídka

V neděli 7. prosince se odpoledne sešlo v Domě Sv. Rodiny přes 100 rodičů a dětí, aby přivítali sv. Mikuláše.

Fotogalerie

Otec Milan zahájil setkání modlitbou. Společně jsme pak zpívali, zapojili se do modliteb chvály, díků i proseb, především za naše rodiny. Mládež předvedla zdařilou scénku, jak často v našich rodinách není čekání na sv. Mikuláše v klidu a pohodě, ale scénka také ukázala, že je dobře, i když si děti uvědomí, co nebylo v jejich chování dobré.

mikulášská besídka

Čekání na příchod sv. Mikuláše děti využily k přípravě vánočních přání a pěkných dárečků a k výrobě svíček. Nechybělo ani občerstvení pro malé a velké! Pak už zazněly zvonečky a přišel sv. Mikuláš v doprovodu andělů a andílků. Trochu děti zkoušel, co o něm vědí, kdy žil, proč je svatý a proč si jej po tolika letech stále připomínáme. Vybídl děti, aby se snažily dělat radost Pánu Bohu i rodičům. Všechny děti i rodiče dostali sladkou odměnu. Mikulášská besídka proběhla v milé, radostné atmosféře.

výroba dárků

Dík patří maminkám, které ji zorganizovaly, všem kteří přinesli něco na zub, také těm, kteří naše zpívání doprovodili hrou a hudební nástroje. Také našim milým sestrám, které nám poskytly pěkné prostředí.

Z. S.

Sv. Mikuláš s doprovodem