První pozdrav z tábora

… v dějinách, která by se Turkům postavila. Děj začíná v Clermontu, odkud celá armáda vyrazí směrem do Konstantinopole. Odtud se po moři doplaví na území Turků, a přes něho se dostává až do Svaté země, kde osvobozuje Jeruzalém. Mezi křesťany se traduje, že někde ve Svaté zemi se nachází Boží hrob. Ten se nakonec vydávají hledat …
Ostatní foto z „Křižáků“
tábor 2014

vedoucí a asistenti