První sv. přijímání a Boží Tělo 2010

O slavnosti Těla a Krve Páně přistoupilo 6 dětí poprvé ke stolu Páně. Po mši svaté následoval průvod Božího Těla k misijnímu kříži, kde byla adorace a požehnání.

Fotografie z I. sv. přijímání a Božího Těla.

I. sv. přijímání 2010

Boží Tělo 2010